Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 17 - 9 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 2,3,4, συζητήσαμε την άσκηση 5 στις σελίδες 14 -15 -16 του βιβλίου,   συζητήσαμε την εργασία 1 και κάναμε  την εργασία 2 στις  σελίδες 9 - 12 στο Τετράδιο εργασιών. Κάναμε το μάθημα και την εργασία 1 στις σελίδες 17 - 18
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στη σελίδα 17
Ορθογραφία τις λέξεις που συμπληρώσαμε και την τελευταία πρόταση στην άσκηση 4 στη σελίδα 15
Την εργασία 5 στις σελίδες 15-16
Κλίνω τα ρήματα ξυπνώ και ποτίζω στον ενεστώτα, στον αόριστο και στον παρατατικό.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και την εργασία  1 μισή στις σελίδες 12 -13.
ΕΧΟΥΜΕ: Την υπόλοιπη εργασία 1 στη σελίδα 13 και την εργασία 2 στη σελίδα 10 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάνω τις πράξεις και μία δοκιμή για κάθε πράξη:
2.000 - 1312 =              3.965 + 1.035 =                 48Χ 54 =          1.563 : 5 =
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 11 - 12 -13 και τις εργασίες 3,2,3 στις σελίδες 6 - 7 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 11-12  και την εργασία 1 στη σελίδα 7 στο Τετράδιο εργασιών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ: Μαθηματικά - Πληροφορική - Αγγλικά - Ιστορία - Μελέτη - Γυμναστική

Δεν υπάρχουν σχόλια: