Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 19 -11 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 10 -11 στο Ανθολόγιο. Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 10.
Εργασία 2 στη σελίδα 11
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 7-8-9 στο Τετράδιο εργασιών. Κάναμε το μάθημα και την εργασία 2 στις σελίδες 42-43.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 1,3 στη σελίδα 43
Κάνω τις πράξεις και μια δοκιμή για κάθε πράξη.
3.593 : 7 =                       4.854 : 6 =                2.548 : 8 =
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 38-39 και την εργασία 1 στη σελίδα 14 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: "Αξίζει να διαβάσουμε"  στη σελίδα 39

Δεν υπάρχουν σχόλια: