Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 -11 -2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και την εργασία 1 στις σελίδες 73-74-75-76
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 74
Ορθογραφία τις τρεις σειρές που σημειώσαμε.( - Παιδιά - Διευθυντή)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,3 στη σελίδα 43, τις εργασίες στη σελίδα 44 και τη μισή εργασία 4 στη σελίδα 45.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 4 και γράφω τους αριθμούς όπως στην εργασία 4.


Συμμιγής
Ακέραιος
Δεκαδικός
1μ. 4 δεκ. 8 εκ.
148 εκ.
1,48 μ
1μ. 1δεκ. 1 εκ.
111 εκ.
1,11 μ.
9 δεκ. 5 εκ.
95εκ.
0,95
2μ. 3δεκ. 6εκ,3.586 εκ.


456 δεκ.

2μ. 7εκ.


4μ. 8 εκ.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 35.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 35 και τις λέξεις Ευαγγέλιο - Αγία Τράπεζα.
Να ξέρουμε να απαντούμε στις ερωτήσεις:
1. Ποιοι ήταν οι Ευαγγελιστές;
2. Τι σημαίνει Ευαγγέλιο και ποια η σημασία του Ευαγγελίου για την εκκλησία και τους χριστιανούς;
3. Τι είναι η Αγία Τράπεζα;
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 40 -41 - 42 .
ΕΧΟΥΜΕ: Το ¨Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 42.
Την εργασία 4 στη σελίδα 15 στο Τετράδιο εργασιών. (Γράφουμε ένα παλιό παιχνίδι και τους κανόνες του).

Δεν υπάρχουν σχόλια: