Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 23 -11 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 2(προφορικά), 3,4,5,6 στις σελίδες 77-78 και την εργασία 2 στη σελίδα 47 στο Τετράδιο εργασιών.
Συζητήσαμε για το επαναληπτικό που γράψαμε.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία τις λέξεις των εργασιών 4,6 στη σελίδα 78
Την εργασία 2 στη σελίδα 77 και τις εργασίες 1,3 στη στη σελίδα 47 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στη σελίδα 45. Συζητήσαμε για τη μετατροπή των αριθμών από δεκαδικούς, σε ακεραίους και συμμιγείς.
 ΕΧΟΥΜΕ:Συμπληρώνω τον πίνακα:


Συμμιγής
Ακέραιος
Δεκαδικός
1μ. 5 χιλ.
86 χιλ.
0,48μ.
 

21,35 μ.

485 δεκ.

9μ. 3 δεκ. 6 χιλ.
Την εργασία 7 στη σελίδα 11 στο Τετράδιο εργασιών.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 46 -47-48 και τις εργασίες 2,3 (προφορικά) στη σελίδα 22 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 46 - 47 και την εργασία 1 στη σελίδα 22 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Είδαμε πληροφορίες για τον Τριπόταμο.
ΕΧΟΥΜΕ: Γράφω τις οικογένειες των λέξεων ύδωρ (αγόρια) νερό (κορίτσια)

Δεν υπάρχουν σχόλια: