Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 - 11 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε 1,2,3,1 στις σελίδες 48 -49 -50 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ:Ανάγνωση τη σελίδα 83
Ορθογραφία την ίδια
Την εργασία 2 στη σελίδα 50 στο Τετράδιο εργασιών.
Κλίνω το ουσιαστικό ο δήμαρχος μέσα σε προτάσεις.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 46 -47
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 1,4,5 στις σελίδες 12 -13   στο Τετράδιο εργασιών.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 96 -97
ΕΧΟΥΜΕ: "Με λίγα λόγια" - Με μία φράση" στη σελίδα 97
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 46 -47
ΕΧΟΥΜΕ: "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 47
Την εργασία 6 στη σελίδα 17  στο Τετράδιο εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: