Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:ΠΕΜΠΤΗ 10 - 12 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Γράψαμε μια ιστορία μέσα από εικόνες. Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 1,2,3,4 στις σελίδες 8 -9.Κάναμε τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 57 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το ποίημα στη σελίδα 8
Μαθαίνω τη γραμματική στη σελίδα 57 στο Τετράδιο εργασιών.
Ζωγραφίζω την εικόνα που μου άρεσε από το ποίημα.
Την Δευτέρα θα γράψουμε το επαναληπτικό για του 1ο τεύχους.
Θα διαβάσουμε καλά τις επαναληπτικές εργασίες που κάναμε στο φυλλάδιο και το λεξιλόγιο για ορθογραφία.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε επαναληπτικές εργασίες στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Την τελευταία εργασία από το φυλλάδιο.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 35, 56 και στη σελίδα 20 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάναμε την  εργασία  9 στη σελίδα 19 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 10 και όποιος θέλει την εργασία 11 στη σελίδα 19 στο Τετράδιο εργασιών.
Την άλλη εβδομάδα (Πέμπτη) θα γράψουμε το επαναληπτικό της ενότητας. Θα διαβάσουμε πολύ καλά τις εργασίες στις  σελίδες 35, 56 και στη σελίδα 20 στο Τετράδιο εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: