Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 14 - 12 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας. Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 1,2,3, 7 στις σελίδες 10 -11- 12- 14
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 10
Ορθογραφία την εργασία 7 στη σελίδα 14
Βρίσκω στο κείμενο 5 ρήματα, 5 επίθετα και 5 ουσιαστικά.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε επαναληπτικές εργασίες.
ΕΧΟΥΜΕ: Συμπληρώνω τον πίνακα:ΑΚΈΡΑΙΟΣ
ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ
ΣΥΜΜΙΓΗΣ
ΚΛΑΣΜΑ
205 εκ.
1,4 μ.
   7χιλ.

365 λεπτά
3,3 ευρώ
3 ευρώ 7 λ.

15.250 γραμμ.
2.6 κιλά
2 κιλά 35 γραμμ.


ΙΣΤΟΡΙΑ: Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Είδαμε πληροφορίες για τους μύλους.
Κάναμε πρόβα για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: