Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 1ΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………… ΗΜΕΡ. ………………….

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Ακούω και γράφω:


………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

2. . Βρίσκω τα ουσιαστικά, τα επίθετα, τα άρθρα και τα ρήματα στις παρακάτω προτάσεις και τα γράφω στη στήλη που πρέπει:

Ο κύριος, ευγενικός και πρόσχαρος μας χαιρέτισε από το αυτοκίνητο.

Ο Λεωνίδας  έγραψε και μελέτησε όλα τα μαθήματα του.

Ουσιαστικά
Άρθρα
Επίθετα
Ρήματα3. Γράφω τα ρήματα σε όλους τους χρόνους στο πρόσωπο που είναι:

ΧΡΟΝΟΙ
ΡΗΜΑ
ΡΗΜΑ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
τρέχω

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

διαβάζει
ΑΟΡΙΣΤΟΣ


ΣΤΙΓΜ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ


ΕΞΑΚ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ


ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

4. Να βρείτε το ρήμα, το υποκείμενο, το αντικείμενο, το κατηγορούμενο στις προτάσεις και να γράψετε αν η κάθε πρόταση  είναι απλή(Α), σύνθετη(Σ) ή ελλειπτική (Ε)

Ο Νίκος       μαθαίνει αγγλικά και γερμανικά. (......)        Κάνω τα μαθήματα.(..........)

     (.....)           (......)     (....)                (.....)                         (.....)         (.....)

Χρόνια πολλά (.......)

Η παγωνιά κατέστρεψε τα δέντρα.  (......)       Ο υδραυλικός έφτιαξε τη βρύση   (.....) 

  (.....)           (....)                (.......)                              (.....)       (.......)        (.......)5. Να βάλετε τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά:

αριθμός, άνθρωπος, γάλα, ανήλικος, γεμάτος, γιορτή, γέλια, αρχή, αρχίζω ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Να ξαναγράψετε την πρόταση χρησιμοποιώντας την υποτακτική και την προστακτική έγκλιση (ενεστώτα):

Διαβάζουμε τα μαθήματα μας.                 

Υποτακτική: ........……………………………………………………………………

Προστακτική:……...…………………………………………………………………7. Μετατρέπω τις ρηματικές φράσεις σε ονοματικές και αντίστροφα.

Ρηματική φράση
Ονοματική φράση
Οι πολιτικοί συζητούν.

Οι κάτοικοι συνεργάζονται.


Η αύξηση της τιμής.

Η ενημέρωση των πελατών8. Κυκλώνω τα οριστικά άρθρα και υπογραμμίζω τους αδύνατους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών.

Ο Πέτρος τους κάλεσε όλους στη γιορτή του. Κάνεις τους δεν του έφερε δώρο. Είχαν συμφωνήσει να του πάρουν κάτι όλοι μαζί. Την άλλη μέρα του πήρα και του έδωσαν το δώρο του. Ο Πέτρος  χάρηκε πολύ και τους ευχαρίστησε.9.  Γράφω τα  ρήματα που προκύπτουν από τα ουσιαστικά:

Ουσιαστικό
Ρήμα
Ουσιαστικό
Ρήμα
καρφί

ψαράς

ζάλη

ζωγράφος

χορός

κρύο
10. Συμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν και τονίζω:

το ψωμ......,    το σκοιν.........,   το σφυρ........,  τα δίχτ.......,              το στάχ........ το τυρ........,   τα παπούτσ........,  το δόρ.......,  το βράδ.........,  τα  βράδ.........,  δ…..ωρο,  π…..ζω,   π….ρνώ,   π…..ρνω,  π….ζός,    δ….τυχισμενος,  δ…σφήμιση,

Τα παιδιά πρέπει να  προσέχουν όταν .......................... το δρόμο.

……………………. την τσάντα μου και φεύγω για το σχολείο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: