Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 - 12 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε την εργασία 5 στη σελίδα 56 στο Τετράδιο εργασιών. Κάναμε εργασίες από το φυλλάδιο στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία τη 2η στήλη
Κάνω χρονική αντικατάσταση των ρημάτων: ψήνουμε - γράφετε
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 6,7 στη σελίδα15 , τις εργασίες στις σελίδες 16 -17 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ:Τις εργασίες 3-4 στις σελίδες 18 -19 στο Τετράδιο εργασιών.
Την εργασία 1 στη 2η σελίδα του φυλλαδίου.
ΜΕΛΕΤΗ: Είδαμε μνημεία πολιτισμού.
Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 53.
ΕΧΟΥΜΕ: Τα αγόρια να γράψουν για ένα άθλημα που τους αρέσει (εργασία 2 σελίδα 53).
Τα κορίτσια να γράψουν γιατί αξίζει να αθλούμαστε (εργασία 2 σελίδα 53).
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 42 -43
ΕΧΟΥΜΕ:"Με λίγα λόγια" - "Με μία φράση" στη σελίδα 43

Δεν υπάρχουν σχόλια: