Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ

Τα κύρια σημεία του μαθήματος εδώΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Κυριαρχεί στην πολιτική ζωή της Αθήνας.
Είναι σπουδαίος ρήτορας.
Προσπαθεί να κάνει την Αθήνα το πνευματικό κέντρο της Ελλάδας.
Θέλει να συμμετέχουν όλοι οι Αθηναίοι στα κοινά και γι’ αυτό όσοι καταλαμβάνουν δημόσιο αξίωμα αμείβονται από το κράτος.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
Τη μεγαλύτερη δύναμη την έχει η Εκκλησία του Δήμου.
Μεγάλη εξουσία έχουν οι 10 στρατηγοί που εκλέγονται για ένα χρόνο.
Είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια της πόλης. Διοικούν το στρατό και το στόλο.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Είναι όσοι έχουν   γονείς Αθηναίους.
Έχουν τα περισσότερα δικαιώματα.
ΜΕΤΟΙΚΟΙ
Είναι οι ξένοι που μένουν μόνιμα στην Αθήνα.
Ασχολούνται κυρίως με το εμπόριο.
Πληρώνουν το μετοίκιο (φόρο).
ΔΟΥΛΟΙ
Η ζωή τους είναι καλύτερη από τη ζωή των δούλων στις άλλες πόλεις.
Είναι συνήθως αιχμάλωτοι πολέμου.
Κάνουν τις βαριές δουλείες.
Κάποιοι δουλεύουν σαν αστυνόμοι, παιδαγωγοί, λογιστές.
Η ζωή τους είναι δύσκολη.
Μπορούν να αλλάξουν  αφέντη αν είναι κακός, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι ο καινούριος αφέντης που θα τους αγοράσει θα είναι καλύτερος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: