Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 11 - 1 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 2,3,4 στη σελίδα 61 στο Τετράδιο εργασιών, τις εργασίες 3,4,6 στις σελίδες 17 -18 -19  και το μάθημα στη σελίδα 20
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στη σελίδα 20.
Ορθογραφία τον πίνακα στη σελίδα 18
Τη γραμματική στη σελίδα 18
Κλίνω το ρήμα χάνομαι στον ενεστώτα και τον παρατατικό.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στη σελίδα 59 και τις εργασίες 3,4,5,6α στις σελίδες 24 -25 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 6β,γ στη σελίδα 25 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάνω τις πράξεις κάθετα:
2,1 - 0,85 =                      4,5 + 1 + 2,9 =
Γράφω το δεκαδικό ανάπτυγμα του αριθμού: 345,256=
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 69 -70 -71 και τις εργασίες στη σελίδα 29 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ:  Το μάθημα στις σελίδες 69-70
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία για το νερό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: