Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 21 - 2 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 1,2 στις σελίδες 31 -32 και την εργασία 1 στη σελίδα 69 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τα αγόρια τον 1ο μύθο και τα κορίτσια τον 2ο μύθο.
Ορθογραφία την 2η παράγραφο από τον 1ο μύθο.
Γραμματική την κλίση των θηλυκών ουσιαστικών σε -α στη σελίδα 69 στο Τετράδιο εργασιών.
Κλίνω το ουσιαστικό μαμά μέσα σε προτάσεις.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 64 - 65 και τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 30 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Συμπληρώνω τις ισότητες:
1,4 κιλά =  ..................... γραμμ.                             1350 γραμμ.  = ................... κιλά
2,5 μ. =     ...................... εκ.                                  9,3 μ. =        ......................... χιλ.
125 εκ.  = ........................ χιλ.                                35 εκ. = ...................... δεκ.
2004 χιλ. = ........................μ.                                  9450 χιλ.  = .................... δεκ.
450 εκ. = ....................μ.
ΜΕΛΕΤΗ:Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 68 - 69 και τις εργασίες 5,6,7 στη σελίδα 23 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 69 και την εργασία 8 στη σελίδα 24 στο Τετράδιο εργασιών για την άλλη εβδομάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: