Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 - 1 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 3,4,5 στις σελίδες 32, 33, 34 και την εργασία 3α στη σελίδα 70 στο Τετράδιο εργασιών
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση την ίδια
Ορθογραφία τις λέξεις της εργασίας 5 στη σελίδα 34
Την εργασία 3β στη σελίδα 70 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 3,4,5 στις σελίδες 30-31, τις εργασίες 1,2 3 στις σελίδες 32-33  και τις εργασίες 3,4 στη σελίδα 34 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 34 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάνω τις μετατροπές :
5,4 κιλά =  ....................γραμμ.                          2,35 κιλά = ......................γραμμ.
5,3 μ = ........................χιλ.                                 485χιλ = ......................εκ.
485εκ=   .....................δεκ.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 70
ΕΧΟΥΜΕ: Τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με το περιβάλλον.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 53 - 54
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια - Με μία φράση στη σελίδα 54

Δεν υπάρχουν σχόλια: