Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 - 1 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε την εργασία 2 στη σελίδα, εξηγήσαμε την εργασία 3 στη σελίδα 74 και κάναμε τις εργασίες 1,2,3 στη σελίδα 75 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 3 και την εργασία 5 στις σελίδες 74, 76 στο Τετράδιο εργασιών.
Την εργασία στη σελίδα 45
Ορθογραφία τις λέξεις στη σελίδα 45
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 34 -35 στο Τετράδιο εργασιών και την εργασία 1 στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 2 στο φυλλάδιο.
Σήμερα έγινε εκκλησιασμός των μαθητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: