Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 6ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
(ΕΝΟΤΗΤΑ 6)
ΟΝΟΜΑ: ...................................................................... ΗΜΕΡ. ………………….
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Ακούω και γράφω:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.........................................................................................

2. Γράφω πώς λέγονται:
Ο καναπές με δυο θέσεις: .........................................
Το σχήμα που έχει τέσσερις πλευρές: ................................................................


Το μάθημα που διαρκεί δυο ώρες: .................................................................
Το σήμα που έχει επτά γωνίες: .......................................................................

3. Βάζω –αι ή –ε
Είναι μέρες που αποκτήσαμ...... ένα χαριτωμένο γατάκι. Στέκομ...... και το κοιτάζω και με κοιτάζει κι εκείνο. Κάθομ....... στην καρέκλα και κάθετ.... κι εκείνο στο πάτωμα. Σηκώνομ..... και σηκώνετ.... Κάνω πως κοιμάμ.... και κλείνει τα μάτια του. Μας έχει όλους ξετρελάνει. Δεν τ’ αφήνουμ..... από τα χέρια μας. Το ταΐζουμ.., το πλένουμ..., το παίρνουμ..... αγκαλιά και το χαϊδεύουμ.....

4. Διαγράφω το ν όπου πρέπει:
τον έβλεπα,       έναν τζίτζικα,    τον χόρτασα,      έναν αγωνιστή,   τον ψαρά,  
έναν πλούσιο,     τον γκρεμό,       έναν σταυροφόρο,    την ψυχραιμία,          δεν φεύγω,
δεν στηρίζομαι,    την χορωδία,    την απόλαυση,   μην βλέπεις,       μην τρέμεις

5. Γράφω τα ρήματα σε όλους τους χρόνους:
ΧΡΟΝΟΙ
ΡΗΜΑΤΑ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
Διαβάζεις


ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣΑΟΡΙΣΤΟΣΣΤΙΓΜ. ΜΕΛΛ.

Θα ποτίσει

ΕΞΑΚ. ΜΕΛΛ.


Θα σηκώνω

6. Κλίνω το ρήμα ονειρεύομαι στον ενεστώτα, παρατατικό και εξακολουθητικό μέλλοντα:
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΑΚ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
Εγώ ονειρεύομαι

Δεν υπάρχουν σχόλια: