Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 13 -1 - 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε την εργασία α στη σελίδα 60. Κάναμε επαναληπτικές εργασίες στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 2, και την εργασία 4 (όσα δεν κάναμε) στο φυλλάδιο.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 49 - 50
ΕΧΟΥΜΕ: Το κείμενο στο φυλλάδιο.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 62 - 63. Κάναμε την εργασία 3 στο Τετράδιο εργασιών.

ΕΧΟΥΜΕ: Ξανά το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 61
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Επισκεφτήκαμε το πάρκο της γειτονιάς μας και καταγράψαμε τα στοιχεία του οικοσυστήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: