Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 - 1 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε την εργασία 3 στις σελίδες 58 - 59  στο Τετράδιο εργασιών.
Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 1,2,5 στις σελίδες 15 -16 -17-18
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση στη σελίδα 16 από "Έπειτα ήταν και η μαμά..... " μέχρι το τέλος.

Ορθογραφία την εργασία 5 στη σελίδα 18
Την εργασία 5 στη σελίδα 18
Την εργασία 1 στη σελίδα 60 στο Τετράδιο εργασιών.
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 8,1,2 στις σελίδες 23 -24 στο Τετράδιο εργασιών και τις εργασίες στη σελίδα 58.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 2 στη σελίδα 59
Γράφω το δεκαδικό ανάπτυγμα των αριθμών, όπως κάναμε στο πίνακα:
25,485 =
246,396 =
4,554 =
3.565,153 =
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 60 - 61 και τις εργασίες 1,2 στο Τετράδιο εργασιών στις σελίδες 21 -22
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 61.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 46 -47 - 48
ΕΧΟΥΜΕ: "Με λίγα λόγια¨-  "Με μία φράση" στη σελίδα 48

Δεν υπάρχουν σχόλια: