Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 19 - 9 - 2016

Γλωσσα: Συζητήσαμε για το Σκέφτομαι και γράφω που γράψαμε. Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 17 - 18 - 19
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στη σελίδα 17
Ορθογραφία τις λέξεις της εργασίας 4 στη σελίδα 19 (δυσάρεστο, διώροφο, δίωρο, δυστύχημα, δισύλλαβη, δίσεκτο, δυσοσμία, δίστηλο, δίκλινο)
Την εργασία 1 στη σελίδα 13 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τη δραστηριότητα στη σελίδα 10 και την εργασία 1αβ την 1η αριθμογραμμή. Κάναμε πράξεις στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Γράφω το μισό και το διπλάσιο των αριθμών:
...........  500  ..................                                   .................. 800  ........................
............1.300 .................                                   .................. 740  ........................
.............. 850 ................
Κάνω κάθετα τις πράξεις:
   500 - 149 =                       39 Χ 17 =
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 11, 12 , 13 και την εργασία 3 στη σελίδα 6 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 11 - 12  και την εργασία 1 στη σελίδα 7 στο Τετράδιο εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: