Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΤΡΙΤΗ 20 - 9 - 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στη σελίδα 11 και τις εργασίες 1,2,3,6 στις σελίδες 8  -9 στο Τετράδιο εργασιών.
Θυμηθήκαμε τη διαίρεση.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 5 (όπως την εξηγήσαμε) στη σελίδα 9 στο Τετράδιο εργασιών
Κάνω τις διαιρέσεις
482: 2 =                               594 : 4 =
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 14 - 15 - 16
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 14 -15
Οι μαθητές να φέρουν συμπληρωμένο το έντυπο με τα στοιχεία τους
Αύριο ισχύει το νέο πρόγραμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: