Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 22 -9 -2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 1,2,4,5 και την 3 πάνω στο κείμενο στις σελίδες 21 -22 - 23. Μιλήσαμε για τους χρόνους των ρημάτων και κλίναμε ρήματα σε ενεστώτα, παρατατικό και εξακολουθητικό μέλλοντα.
ΕΧΟΥΜΕ: Τη γραμματική στη σελίδα 22
Ορθογραφία τις λέξεις της εργασίας 5 στη σελίδα 23
Την εργασία 3 στη σελίδα 21
Την εργασία 1 στη σελίδα 15 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στη σελίδα 11 και τη δραστηριότητα στη σελίδα 14. Μιλήσαμε για το δεκαδικό ανάπτυγμα των αριθμών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 1 στη σελίδα 14 και την εργασία 1 στη σελίδα 12 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 13 -14 -15
ΕΧΟΥΜΕ: Το " Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 15 .

Δεν υπάρχουν σχόλια: