Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 26 - 9 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 5β, 7,στις σελίδες 27 - 28 και τις εργασίες 1,2,3,4 στις σελίδες 16,17 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τη γραμματική στη σελίδα 28
Ορθογραφία τις λέξεις των τριών πρώτων σειρών  στη σελίδα 29
Τις λέξεις της ορθογραφίας τις γράφουμε στη στήλη που πρέπει στη σελίδα 29
Τελειώνουμε την εργασία 3 στη σελίδα 17 στο Τετράδιο εργασιών.
Γράφω ένα μικρό κείμενο με κάποιες από τις λέξεις της ορθογραφίας ή κάνω 5 προτάσεις αν δεν μπορώ να γράψω κείμενο.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 14 - 15 και τις εργασίες 1,2,3,4,6 στις σελίδες 12 -13
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 5  και το Λαμπίτσα στη σελίδα 13 στο Τετράδιο εργασιών.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 15 - 16 -18
ΕΧΟΥΜΕ: "Με λίγα λόγια" Με μία φράση" στη σελίδα 18.

Δεν υπάρχουν σχόλια: