Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 27 - 9 - 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 16 -17 και τις εργασίες 5,1,2,4,5  στις σελίδες 13 -14 -15 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 3 στη σελίδα 14 (όπως την εξηγήσαμε)
Επανάληψη την προπαίδεια μέχρι το 5
Κάνω τις πράξεις κάθετα:
596 : 3 =                      5.000 - 1.967 =
ΙΣΤΟΡΙΑ: Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας. Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 17 - 18 - 19 - 20
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 17 - 18 - 19 και την εργασία 3 στη σελίδα 10 (κείμενο  ή  ζωγραφιά)
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 16 - 17
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε " στη σελίδα 17
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συζητήσαμε για το γεωγραφικό μας διαμέρισμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: