Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 11 - 10 - 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Γράψαμε το τεστ της ενότητας. Συζητήσαμε τις εργασίες στις οποίες δυσκολεύτηκαν κάποια παιδιά.
ΕΧΟΥΜΕ: Γράφω τα διπλάσια των αριθμών:
3.500               ..........................                       7.250         .................................
6350               ...........................                      6.950         ..................................
Γράφω τα μισά των αριθμών:
7.200          .......................                              17.400    ...............................
12.900        .......................                              14.600 .................................
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 24 -25- 26.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 24 -25 ή τα κύρια σημεία από το φυλλάδιο και την εργασία 1 στη σελίδα 12  στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Μιλήσαμε για το νομό Ημαθίας.
ΕΧΟΥΜΕ: Να ξέρουμε από το φυλλάδιο τους νομούς με τους οποίους συνορεύει ο νομός μας, τα βουνά, τα ποτάμια,τις πόλεις του νομού μας, τις ασχολίες των κατοίκων και το κλίμα του νομού μας.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Χωρίσαμε τα αξιοθέατα του νομού μας σε κατηγορίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: