Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 12 - 10 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας. Κάναμε τις εργασίες στη σελίδα 60
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στη σελίδα 61 από την αρχή ως  Κι όχι μόνο.
Τελειώνουμε την εργασία 7 (τον πληθυντικό αριθμό)
Την εργασία 3 στη σελίδα 36 (Μόνο συμπληρώνουμε. Δεν τις γράφουμε στον άλλο αριθμό).
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 24 -25
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω κάθετα τις πράξεις της εργασίας 4 στη σελίδα 22 και τις πράξεις του Λαμπίτσα στη σελίδα 23 στο Τετράδιο εργασιών.
Σε κάθε πράξεις δίπλα δεν γράφουμε άλλη πράξη για να γράψουμε τις επαληθεύσεις τους αύριο.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Συνεχίσαμε να συζητάμε και να διαβάζουμε κείμενα σχετικά με την προσευχή.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις δυο φράσεις που υπογραμμίσαμε στο πρώτο κείμενο και το δεύτερο κείμενο με λίγα δικά μας λόγια. (Παραβολή του τελώνη και του Φαρισαίου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: