Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 13 - 10 - 16

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2 στις σελίδες 34 -35 -36 στο Τετράδιο εργασιών. Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 2,4 και εξηγήσαμε την 5 στις σελίδες 61 -62 - 63
Συζητήσαμε για το νερό.Εξηγήσαμε ξανά κάποιες εργασίες από το επαναληπτικό που γράψαμε.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 5 στη σελίδα 62
Ορθογραφία την εργασία 5 και τις λέξεις στον πίνακα της εργασίας 4 στη σελίδα 63
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3 4,5 στις σελίδες 22-23 στο Τετράδιο εργασιών. Μάθαμε τις δοκιμές της πρόσθεσης και της αφαίρεσης.
ΕΧΟΥΜΕ: Στις πράξεις του Λαμπίτσα που κάναμε χθες,  κάνουμε μια δοκιμή.
Το φυλλάδιο. Μαθαίνω πώς ονομάζονται οι όροι της πρόσθεσης και της αφαίρεσης.
ΜΕΛΕΤΗ: Γνωρίσαμε τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Θράκης και της Ηπείρου.
ΕΧΟΥΜΕ: Να ξέρουμε από τα δυο διαμερίσματα 1 νομό με την πρωτεύουσα του, ένα βουνό και ένα ποτάμι για κάθε διαμέρισμα.
Αύριο να έχουμε μαζί μας το φυλλάδιο της Μελέτης για να ζωγραφίσουμε το νομό μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: