Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 -10 -2016

ΓΛΩΣΣΑ: Μιλήσαμε για τον Μακεδονικό Αγώνα και διαβάσαμε αναμνήσεις από την Απελευθέρωση της Βέροιας.
Κάναμε την εργασία 3 στις σελίδες 62 -63 και τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 37
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το κείμενο στη σελίδα 64
Ορθογραφία την ίδια πολύ καλά
Αντιγραφή την ορθογραφία
Μετατρέπω τις φράσεις από ονοματικές σε ρηματικές και αντίστροφα:
 Η ενημέρωση των πολιτών.
Η αύξηση των τιμών
Οι κάτοικοι συνεργάστηκαν.
Αναστηλώθηκαν τα μνημεία.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 27 - 28 -29
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 27 - 28 ή το κείμενο στο φυλλάδιο (κύρια σημεία)
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Γιορτάσαμε τα γενέθλια του συμμαθητή μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: