Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 18 - 10 - 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4,5,6,7,8α στις σελίδες 24 -25 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 8 στη σελίδα 25 στο Τετράδιο εργασιών και τις εργασίες 1,2 στο φυλλάδιο.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 30 - 31 και τις εργασίες 2,3 στη σελίδα 12, τις εργασίες 1,2,3 στη σελίδα 13 και την εργασία 2 στη σελίδα 14 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 30 ή τα κύρια σημεία από το φυλλάδιο και την εργασία 1 στη σελίδα 14 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Γνωρίσαμε τα υπόλοιπα διαμερίσματα της Ελλάδας.
ΕΧΟΥΜΕ: Να ξέρουμε 1 νομό και την πρωτεύουσα του, ένα ποτάμι και ένα βουνό από τα διαμερίσματα της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου,  1 νομό και την πρωτεύουσα του  και ένα βουνό από την Κρήτη και  1 νομό και την πρωτεύουσα του από τα νησιά του Ιονίου και τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Ζωγραφίσαμε το χάρτη της Ημαθίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: