Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 20 - 10 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε την εργασία 2 στις σελίδες 69 - 70 και τις εργασίες στις σελίδες 45 - 46
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία τις λέξεις στη σελίδα 71
Αντιγραφή όσοι είχαν λάθος στην ορθογραφία
Κλίνω το ουσιαστικό ο άνθρωπος μέσα σε προτάσεις:
Π.χ. Ονομ. Ο άνθρωπος αυτός είναι μηχανικός.
Γεν. Η ζωή του ανθρώπου συνέχεια βελτιώνεται.
Αύριο θα έχουμε μαζί μας το Ανθολόγιο.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4 στη σελίδα 26 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάναμε τις εργασίες στο φυλλάδιο(όπως δεν τελείωσε τις πράξεις (τις προσθέσεις, τις αφαιρέσεις και τους πολλαπλασιασμού)  τις τελειώνουν στο σπίτι και το φέρνουν αύριο)
Κάνω τις πράξεις κάθετα και μια δοκιμή για κάθε πράξη:
5.439 + 6.548 =                               12.001 -  5.746 =
39 Χ 58 =                                         258 Χ 7 =
ΜΕΛΕΤΗ: Μιλήσαμε για την Ελλάδα.
ΕΧΟΥΜΕ: Διαβάζουμε τις πληροφορίες για την Ελλάδα από το φυλλάδιο και να ξέρουμε τα γεωγραφικά διαμερίσματα, τις οροσειρές, τα 3 μεγαλύτερα βουνά, τα 3 μεγαλύτερα ποτάμια, 3 μεγαλύτερα νησιά, τις 3 μεγαλύτερες πεδιάδες και τις 3 μεγαλύτερες λίμνες της Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: