Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 - 10 -2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 10 - 11 στο Ανθολόγιο. Κάναμε επαναληπτικές εργασίες στα φαινόμενα της ενότητας.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση από την αρχή ως σπιτικό της στη σελίδα 10 στο Ανθολόγιο.
Την εργασία 2 στη σελίδα 11 (μπορούμε να γράψουμε για όποιο φρούτο ή λαχανικό θέλουμε)
Την Δευτέρα θα γράψουμε το επαναληπτικό της ενότητας. Θα διαβάσουμε πολύ καλά τις ορθογραφίες της ενότητας και τις επαναληπτικές εργασίες που κάναμε.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 32-33-34 και τις εργασίες στη σελίδα 15 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 32 -33 ή τα κύρια σημεία από το φυλλάδιο.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συζητήσαμε για τα θέματα που θα ασχοληθεί η κάθε ομάδα για να βρει πληροφορίες.
ΕΧΟΥΜΕ: Βρίσκουμε πληροφορίες και γράφουμε ένα κειμενάκι για το θέμα που έχει η κάθε ομάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: