Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
(ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
ΟΝΟΜΑ.......................................................... ΗΜΕΡ. ……………….
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Ακούω και γράφω:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………..

2. Σημείωσε κάτω από κάθε πρόταση το Ρ, το Υ, το Α και το Κ.
     Ο Νίκος  φαίνεται κουρασμένος.                      Το παιδί    έγινε   άντρας.    
         (   )         (   )          (   )                                       (   )          (   )         (    )
     Ο Γιώργος  ρώτησε τον δάσκαλο.                        Η Σοφία ταΐζει το μωρό.
          (   )         (   )           (    )                                   (   )      (   )       (    )
     Η Νεφέλη και ο Γιώργος   έγιναν   φίλοι.        Την πόρτα έφτιαξε ο μαραγκός.
          (   )                   (   )         (    )      (    )                 (   )         (   )          (    )

3. Γράψε τι σημαίνουν οι συντομογραφίες και τα αρκτικόλεξα;
   π.μ.  : ………………………………      κτλ. : …………………………………      
   τηλ. :  ………………………………      π.χ.  : …………………………………
   ΕΛΑΣ :  ………………………………………………………………………. 
   ΟΓΑ :  …………………………………………………......................…

4. Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν και τόνισε τις λέξεις:
....δραγ...γείο          .....δρατμοί          ....φελώ     ......φείλ....          …δροφ...ρα   
....φειλή                  ....φελος              ....φέλεια         .....δρευση              ρ....άκια εξάτμ....ση             σ...λήνας        εμφιαλ...μένο                                 πλ....σιμο     .....δραυλικός

5.  Βάλε   κόμμα,  παρένθεση ή  διπλή παύλα  όπου χρειάζεται:
v Η Ανατολή  η συμμαθήτριά μας    είναι τραυματισμένη.       (κόμμα)
v  Ο πατέρας μας  αν και κουρασμένος  μας πήγε στο θέατρο.  (κόμμα) 
v  Ο Γιώργος το πιο  γρήγορο παιδί του σχολείου μας   είναι αδερφός μου.  (παρένθεση) 
v  Η δασκάλα αν και ήμασταν ζωηροί μας πήγε εκδρομή.  (παρένθεση) 

6. Να σημειώσεις ( Π ) όπου υπάρχει παρομοίωση. 
Σκαρφάλωσε στο δέντρο σαν αγριόγατα. (     )   
Σαν έρθεις, θα πάμε στο μουσείο.  (      )
Μη κάθεσαι  ακίνητος λες και είσαι άγαλμα.     (     )                    
Τρόμαξα σαν άκουσα τι έγινε.  (      )
Είναι άκακος  όπως το αρνάκι.   (      )          
7. Συμπληρώνω τις φράσεις με  το ουσιαστικό:
(αμαξάς)   Η πρόοδος έδιωξε τους γραφικούς ………………………………
(καβγάς)  Τα παιδιά της γειτονιάς πολλές φορές στήνουν ομηρικούς ………………
(νοτιάς, βοριάς) Οι άνεμοι το πρωί θα είναι ………………………. και το
                        απόγευμα θα μεταβληθούν σε ………………………………..
(αγώνας) Οι ……………… έληξαν χωρίς να γίνουν επεισόδια.
(κανόνας) Οι αθλητές ακολουθούν τους ………………………..

8. Συμπληρώνω τα κενά με το σωστό τύπο του ρήματος και στο χρόνο  που πρέπει:
(συναντώ) Αισθάνομαι μεγάλη χαρά, όταν ................................. κάποιο φίλο.
(παραμιλώ) Όλη νύχτα, Κώστα, _______________________ απ’ τον πυρετό.
(ρωτώ) Φίλε μου, μη με ...................................... δύσκολα πράγματα.
Η γιαγιά μου, στα νιάτα της,  (φορώ) __________________________ παραδοσιακή στολή.
(ρουφώ) Ο παππούς μου ............................... απολαυστικά τον καφέ του.
(προχωράω /  παρατηρώ) Καθώς ................................. στο δρόμο, .............................. τα αυτοκίνητα να τρέχουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: