Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 - 10 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 32 -33 στο Τετράδιο εργασιών και την εργασία 2 στη σελίδα 43.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία τις λέξεις στη σελίδα 45
Την εργασία στη σελίδα 45 (γράφω τις λέξεις στα κουτάκια που πρέπει)
Την εργασία 1 στο φυλλάδιο.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 21 - 22 - 23 και τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 11 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 21 -22 (ή την περίληψη από το φυλλάδιο) και την εργασία 3 στη σελίδα 11 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Σημειώσαμε τα αξιοθέατα της πόλης μας για τον τουριστικό οδηγό της πόλης μας.
ΕΧΟΥΜΕ: Σκεφτόμαστε άλλα αξιοθέατα που μπορεί να επισκεφτεί κάποιος στην πόλη μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: