Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣΤΕΣΤ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
ΟΝΟΜΑ: ……………………………………….     ΗΜΕΡ. .............
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Κάνω τις πράξεις και μια δοκιμή για κάθε πράξη:

Πράξη
Δοκιμή
Πράξη
Δοκιμή
Πράξη
Δοκιμή
2.678

2.497

54

+ 5.486

- 1.588

Χ 32
2. Κάνω κάθετα τη διαίρεση και τη δοκιμή της.
6.421: 4 =
3. Γράφω τέσσερα πολλαπλάσια των αριθμών:
Αριθμός
Πολλαπλάσια
6
8

Δεν υπάρχουν σχόλια: