Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 1 - 11 - 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στη σελίδα 37 και τις εργασίες στη σελίδα  34 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 5 στη σελίδα 37 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάνω κάθετα τις πράξεις και μια δοκιμή για κάθε πράξη:
3.548 + 398 =                              14.000 - 6937 =                  39 Χ 81 =
4.638 : 7 =                                     5.015 - 3.965 =
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 35 - 36 - 37 και τις εργασίες 2,3,4 στη σελίδα 16 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 35 -36 ή τα κύρια σημεία από το φυλλάδιο και την εργασία 1 στη σελίδα 16 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 24 -25 -26
ΕΧΟΥΜΕ:Γράφω λίγα λόγια για την πόλη μου(την παρουσιάζω σε έναν επισκέπτη)
Ή Γράφω για ένα σημαντικό πρόσωπο της πόλης μας (σύγχρονο ή πιο παλιό)

Δεν υπάρχουν σχόλια: