Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 10 - 11 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στη σελίδα 86 και την εργασία στις σελίδες 53 - 54 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία τις λέξεις από την 1η ενότητα (1η στήλη στο φυλλάδιο)
Γράφω μια ιστορία χρησιμοποιώντας 10 τουλάχιστον λέξεις από το λεξιλόγιο της 1ης ενότητας.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε επανάληψη στα φαινόμενα της ενότητας και λύσαμε προβλήματα.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 5,7 10 από το φυλλάδιο
Κάνω την διαίρεση και τη δοκιμή της: 5.697 : 5 =
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 35 -36 -37

Δεν υπάρχουν σχόλια: