Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 15 - 11 - 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας. Λύσαμε τα προβλήματα του επαναληπτικού.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 38 - 39 - 40 και τις εργασίες 1,2, στις σελίδες 14 -15 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 39 και να φέρουμε εικόνες - κείμενα για την εργασία που έχει η κάθε ομάδα.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Μιλήσαμε για το Πολυτεχνείο.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Μιλήσαμε για το Πολυτεχνείο και συνεχίσαμε την εργασία για τα μνημεία της πόλης μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: