Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΚΕΦ. 15ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
(ΚΕΦ 15 )
ΟΝΟΜΑ: ........................................................................   ΗΜΕΡ. ...................
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να γράψεις τους δεκαδικούς αριθμούς σαν δεκαδικά κλάσματα:

0, 45 = ----                          1,09 = --------                   0,4 = -----         0,10 = --------

21,09 = -------                     3 = ------                          90,4 = -----      4,87 = -------

2. Να μετατρέψεις τα δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς.
 .........            ...........               ..........               .........

 .........            ...........               ..........               .........

3. Γράφω και διαβάζω τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς

1,34                 1 μονάδα, 3 δέκατα και 4 εκατοστά 
                        ή 1 μονάδα και    34 εκατοστά
5,48            …………………………………........…………   
                    …………………………………...…......……… 
0,66            ………………………………………….....…..
                    ...........................................................................
0,09          …………………........……………………………
                ....................................................................................

4.  Βρες πόσα λείπουν για να συμπληρώσεις μία ακέραιη μονάδα αν έχεις:
5 δέκατα λείπουν .................                      35 εκατοστά λείπουν .................
9 δέκατα λείπουν .................                      42 εκατοστά λείπουν ..................
30 εκατοστά λείπουν .................                2 δέκατα λείπουν ..................
45 εκατοστά  λείπουν .................               6  εκατοστά λείπουν ..................

5. Βάλε το σύμβολο της ανισότητας ή της ισότητας (=, <, > )
0,4 ........ 0,40                 3,5 ......... 3,9                     0,87  ......... 0,9
0,3 ........ 3,0                  0,5 ......... 0,05                    0,8  ......... 0,14
0,1 ........ 1,40                 1,5 ......... 0,15                   0,38 ......... 0,4
3,6 ........ 4,1                 24 ......... 2,7                     0,24  ......... 0,42

6. Σβήσε τα μηδενικά όπου δεν χρειάζονται:
1,09          2,90         6,00              2,09              3.000          10,05            2,10

3,040        2,90        04,56            1,00             1,090           1,80              3,80

Δεν υπάρχουν σχόλια: