Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 21 - 11 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 1,2,4 στις σελίδες 8 -9. Εξηγήσαμε την εργασία 5 και κάναμε τις εργασίες στη σελίδα 57 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το ποίημα στη σελίδα 8
Τη γραμματική στη σελίδα 57 στο Τετράδιο εργασιών.
Τις εργασίες 3, 5 στη σελίδα 9.
Κάνω χρονική αντικατάσταση των ρημάτων: πέφτω,  γύρισε
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 6,7 και την  εργασία 1 στη σελίδα 8 στο Τετράδιο εργασιών. Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 42 - 43
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 2,3 στη σελίδα 8 στο Τετράδιο εργασιών
Κάνω τις πράξεις και μια δοκιμή για κάθε πράξη:
3.568: 7 =                            65 Χ 14 =                   6.000 - 4.936 =
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 51 - 52
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια στη σελίδα 52

Δεν υπάρχουν σχόλια: