Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 24 - 11 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 10 -11-12-13-14.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση από την αρχή του μαθήματος ως ... ο Δημήτρης στη σελίδα 10
Ορθογραφία την εργασία 7 και τις λέξεις που συμπληρώσαμε στην εργασία 6 στη σελίδα 14
Τη γραμματική στις σελίδες 12 -13 (Τι δείχνει ο κάθε χρόνος)
Κάνω χρονική των ρημάτων: ξεκίνησαν, κοίταξα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 44 - 45.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 1,4,7 στις σελίδες 10 -11 στο Τετράδιο εργασιών.
Συμπληρώνω τον πίνακα, όπως κάναμε στον πίνακα:


ακέραιος
δεκαδικός
συμμιγής
κλάσμα
45 χιλ.




Ο,206 μ.




4μ. 5δεκ. 6 εκ.

1369 εκ.




7,06 μ.




6μ. 8 εκ.



ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 43 -44- 45
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 45

Δεν υπάρχουν σχόλια: