Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 29 -11 -2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στη σελίδα 47 και τις εργασίες 2,3,4,5 στις σελίδες 12 -13 .
Κάναμε μετατροπές αριθμών στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω κάθετα τις πράξεις και μια δοκιμή για κάθε πράξη:
9.005 - 1.659 =                         49 Χ 38 =                     4.569 : 7 =
Συμπληρώνω τον πίνακα:

Ακέραιος
δεκαδικός
συμμιγής
κλάσμα
396 εκ.3,52 μ.6μ.       5 εκ.8μ.        3 δεκ.        6 χιλ.


1,3 μ

2.467 εκ.
 ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 50 -51- 52 και τις εργασίες 1, 1, 3 στις σελίδες 22 -23 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 50 -51 (ή τα κύρια σημεία από το φυλλάδιο)
Την εργασία 2 στη σελίδα 23 στο Τετράδιο εργασιών.
 ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 46 - 47
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 6 στη σελίδα 17 (για την άλλη Τρίτη).

Δεν υπάρχουν σχόλια: