Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 9 -11 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 3,4,5 στις σελίδες 84 - 85 και τις εργασίες 1,3 στις σελίδες 51 - 52 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 4 στη σελίδα στο Τετράδιο εργασιών.
Την εργασία στη σελίδα 87
Ορθογραφία τις λέξεις στη σελίδα 87
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Λύσαμε προβλήματα στον πίνακα
ΕΧΟΥΜΕ: Τα προβλήματα 7,8 στο φυλλάδιο και την εργασία 6 στο φυλλάδιο (2 διαιρέσεις )
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 35 -36- 37
ΕΧΟΥΜΕ: Τους τέσσερις ευαγγελιστές στη σελίδα 36

Δεν υπάρχουν σχόλια: