Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ)
ΟΝΟΜΑ: …………………………………………….. ΗΜΕΡ. …………
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.     Γράφω με δύο τρόπους τους δεκαδικούς αριθμούς:
2,34   =           ………………………………………………………………………
                     …………………………………………………………………………
1,24 =           ………………………………………………………………………..
                     ………………………………………………………………………..

234, 23 =      ………………………………………………………………………..
                     ………………………………………………………………………..
31,34 =         ………………………………………………………………………..
                     ………………………………………………………………………..

2. Γράφω με μορφή δεκαδικού κλάσματος τους δεκαδικούς αριθμούς :
  0,3 =                      0,321 =                        13,45 =
45,123 =                 0,98 =                          3,123 =


3. Γράφω με μορφή δεκαδικού αριθμού τα δεκαδικά κλάσματα:
12/100= 0,12                9/100= .....                        2/100 = ...........

132/100 = ........            34/100 = .........                 294/100 = ........

4. Γράφω με νούμερα τους παρακάτω αριθμούς:
Τρία κόμμα 34 εκατοστά  = ...................
Τέσσερα υποδιαστολή   4 δέκατα 5 εκατοστά  = .....................
3 εκατοστά = .....................
12 εκατοστά = ....................

5. Συμπληρώνω τα αποτελέσματα στις παρακάτω πράξεις:
3 Χ 100 = ..........          340 : 10 = .........               3.000 : 100 = ...........
45 Χ 10 = ..........          31 Χ 10 = .........                1200 : 10 = .............

6. Κάνω τις παρακάτω πράξεις:
45
38
289
367
1.345
2.144
2.000
2.300
Χ 31
Χ 35
Χ 8
Χ 7
+ 1.568
+ 789
- 256
- 134


Δεν υπάρχουν σχόλια: