Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 1 - 12 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε την εργασία στη σελίδα 25 και τις εργασίες στις σελίδες 63 -64 -65  στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία τις λέξεις στη σελίδα 25
Γράφω ένα κείμενο με όσες λέξεις μπορώ από τη σελίδα 25
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 14 -15 και τις εργασίες 1,2,3 στη σελίδα 16 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 4 στη σελίδα 16 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάνω τις πράξεις και μια δοκιμή για κάθε πράξη:
5.000 - 1.469 =                   7.498 + 1.654   =
85 Χ 23 =                              7.965 : 4 =
Κάνω τις πράξεις:
3 - 2,1 =                    7 - 6,5 =                    2,4 + 1,96 =                20 - 15,4 =
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 48 - 49 - 50 -51 - 52
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 52 

Δεν υπάρχουν σχόλια: