Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:ΤΡΙΤΗ 20 - 12 - 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στη σελίδα 59 και τις εργασίες 2, 4,5,6,7,8 στις σελίδες 22 -23 και τις εργασίες 2,3,4 στη σελίδα 24 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 1,5  στις  σελίδες 24 - 25 στο Τετράδιο εργασιών.
ΙΣΤΟΡΙΑ:Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 66 - 67 - 68 και τις εργασίες στη σελίδα 28 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 66 -67
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 58 - 59 - 60 -61 και  γράψαμε το τεστ της ενότητας.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 2. το 1ο βήμα.
Το "Αξίζει να διαβάσουμε" την 1η παράγραφο.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Κάναμε πρόβα για τη γιορτή και κατασκευές για τη γιορτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: