Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 22 - 12 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τα μαθήματα και τις εργασίες στις σελίδες 70 -71 και 77 -78 στο Ανθολόγιο.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε την εργασία 2 στη σελίδα 60 και το Αξίζει να διαβάσουμε  στη σελίδα 61.
ΕΧΟΥΜΕ:Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 61.
Σήμερα έγινε ο εκκλησιασμός των παιδιών.
Αύριο θα γίνει η χριστουγεννιάτικη γιορτή μας. Θα ξεκινήσει στις 8: 30.
Τα παιδιά θα έρθουν κανονικά στο σχολείο και θα σχολάσουν κανονικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: