Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 18 - 1 - 2017

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε την εργασία 6 στις σελίδες 43 - 44 και την εργασία στη σελίδα 45.
Κάναμε την εργασία 2 στη σελίδα 73 στο Τετράδιο εργασιών και εξηγήσαμε την εργασία 3 στη σελίδα 74. Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 75 -76.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία τις λέξεις στη σελίδα 45.
Την εργασία 3 στη σελίδα 74 στο Τετράδιο εργασιών.
Αύριο θα έχουμε μαζί μας το Ανθολόγιο.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 62 - 63  και τις εργασίες 1,3,4 μισή στη σελίδα 28  στο Τετράδιο εργασιών..
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 2,4,8 στις σελίδες 28 -29 στο Τετράδιο εργασιών.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε από το φυλλάδιο για τα έθιμα των Φώτων και για τη βάπτιση.
ΕΧΟΥΜΕ:  Το κείμενο από το φυλλάδιο:

Ένα παιδί βαπτίζεται στο όνομα του Χριστού με λίγα λόγια

Δεν υπάρχουν σχόλια: