Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 19 - 1 - 2017

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 122 - 123  - 124 -125 -126 στο Ανθολόγιο. Κάναμε επαναληπτικές εργασίες στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Να ζωγραφίζουμε δυο στιγμιότυπα από την ιστορία της Δόνα Τερηδόνας
Την εργασία 3 στη σελίδα 126 στο Ανθολόγιο.
Τη Δευτέρα θα γράψουμε το επαναληπτικό της ενότητας. Θα διαβάσουμε τις ορθογραφίες και τις επαναληπτικές εργασίες που κάναμε.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 28 - 29 - 30 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ τις εργασίες 4-5 στη σελίδα 31 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 64-65 (είδαμε πληροφορίες και εικόνες για τον λύκο)
ΕΧΟΥΜΕ: Να ξέρουμε πώς χωρίζονται τα ζώα( όπως το γράψαμε στον πίνακα) και τις δυο παραγράφους από το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 66.
Την εργασία 4 στη  σελίδα 22 στο Τετράδιο εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: