Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 24 - 1 - 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 64-65-66-67
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις διαιρέσεις:
3.548 : 7 =                      6.973 : 8 =                 5.496 : 3 =
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 72 -73 - 74 και την εργασία 2 στη σελίδα 30 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 72 -73 και τους αρχιτέκτονες του Παρθενώνα στη σελίδα 74.(ή το φυλλάδιο)
 Την εργασία 1 στη σελίδα 30 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 66 - 67 και τις εργασίες 5 - 6 στη σελίδα 23 στο Τετράδιο εργασιών.
Είδαμε πληροφορίες για τη μέλισσα.
ΕΧΟΥΜΕ:  Ας γνωρίσουμε καλύτερα την κοινωνία των μελισσών σελίδα 66
Αξίζει να διαβάσουμε την τελευταία παράγραφο σελίδα 67
Τα προϊόντα της μέλισσας.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Μάθαμε για την Ακρόπολη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: