Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 31 - 1 - 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Τελειώσαμε την επανάληψη της ενότητας.
ΕΧΟΥΜΕ: Αύριο θα γράψουμε το επαναληπτικό της ενότητας.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Γράψαμε το τεστ της ενότητας. Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 78 - 7 9 -  80 και τις εργασίες 1,3 στη σελίδα 32 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 78 - 79 ή τα κύρια σημεια από το φυλλάδιο και την εργασία 2 στη σελίδα 32 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 70 - 71 - 72 - 73
ΕΧΟΥΜΕ: Τα λόγια του επιστήμονα στη σελίδα 73 και το "Αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 73
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία για τον Τουριστικό οδηγό της Βέροιας,
ΕΧΟΥΜΕ: Όποιος θέλει μπορεί να γράψει για το Φράγμα του Αλιάκμονα και το χώρο αναψυχής που υπάρχει εκεί.(όπως είπαμε στην τάξη)

Δεν υπάρχουν σχόλια: