Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 - 2 - 2017

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 2,3,4,6 στις σελίδες 83 -84 και τις εργασίες 1,2,4 στις σελίδες 22 - 23 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στις σελίδες 85 - 86
Κάνω χρονική αντικατάσταση των ρημάτων:
μάλωσε, μιλούσαν
Την εργασία 3 στη σελίδα 23 στο Τετράδιο εργασιών.
Την εργασία 4β ή γράφω ένα αίνιγμα και στο πίσω μέρος του χαρτιού ζωγραφίζω την απάντηση.
 ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 84 -85 - 86 - 87 και τις εργασίες στη σελίδα 34 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 84 - 85 ή τα κύρια σημεία από το φυλλάδιο
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία για τη Βέροια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: