Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 - 2 - 2017

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 4,5 στις σελίδες 96 -97 και τις εργασίες 1,2,και εξηγήσαμε τις εργασίες 3,4 στις σελίδες 26 -27
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία στη σελίδα 98
Ορθογραφία τις λέξεις στη σελίδα 98
Την εργασία 3 στη σελίδα 27 στο Τετράδιο εργασιών.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 91 -92 - 93 -94 και την εργασία 1 στη σελίδα 36 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την επόμενη φορά θα γράψουμε επαναληπτικό στις ενότητες: Πελοποννησιακός Πόλεμος και Θήβα. Θα διαβάσουμε πολύ καλά το φυλλάδιο με τα κύρια σημεία των δυο ενοτήτων.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία και είδαμε ένα βίντεο για το Βυζαντινό Μουσείο.
στη σελίδα  https://www.youtube.com/watch?v=mq40p8U7GGo

Δεν υπάρχουν σχόλια: